een verwachting is kostbaar

gezien worden is essentieel in de relatie

GA VOOR HECHTE, WAARDEVOLLE RELATIES

waarde-innovatie door klantgericht denken en doen

HECHT

Stel partnership en service centraal, ontdek waarom deze relatie doet wat zij doet! Vindt groeikansen, ontwikkel relaties en streef altijd naar operationeel succes. Zorg voor uw personeel en zij zullen zorgen voor uw klanten zorgen.

CUSTOMER INTIMACY

Klantgericht denken en doen is een attitude als gevolg van een keuze. Kies en ga voor succes want een tevreden klant geeft ruimte en gunt. Maak gebruik van ervaring om customer intimacy te bereiken.

INZETBAAR

korte termijn > direct oplossingsgericht

hands-on en praktisch
Lange termijn: relaties bouwen vanuit eindgebruiker-organisaties (vendor en partnermanagement), partner development en client management

Customer Intimacy & Operational Excellence

Customer Excellence is het geheel van het beste operationele proces en samenwerking tussen en binnen teams – klantgerichtheid. De customer experience is een onderdeel dat helpt duurzaamheid, toegankelijkheid en intensivering in de samenwerking te bereiken. Alleen vanuit de mindset van de afnemer kunnen we passende dienstverlening creëren.

Met passie voor en ervaring met

relaties: customer intimacy in combinatie met operational excellence, klantgericht denken en doen, strategische samenwerkingen of allianties in lijn met uw visie en strategie

 

Namens of naar afnemers

Leveranciersmanagement, partnermanagement, channel development

Selectie, evaluatie, contracten, partner-switching en veranderingen

Samenwerken

Bij samenwerken is alles in beweging en zo dus ook uw partners en leveranciers. Samenwerken betekent dan ook samen werken aan de relatie, elkaar begrijpen en samen werken aan het halen van doelen. Bepaal daarbij uw belangen en die van uw partner, maak keuzes op basis van feiten en blijf zelf actief tijdens de relatie. het gaat pas fout wanneer u stopt met vragen stellen, luisteren en communiceren.

Het is prettig en efficiënt om een partner aan uw zijde te hebben waar u gerust op kunt bouwen. Immers, het switchen partners (leveranciers) vraagt veel tijd en aandacht en moet zijn effect opnieuw bewijzen. Het overgangsproces heeft doorgaans grote impact op uw organisatie, uw werkwijzen en uw cashflow op dat moment.

Van te voren goed weten waar uw mogelijkheden liggen lijkt daarom van steeds groter belang te worden. Leer uw leverancier kennen en informeer op de juiste momenten met de juiste informatie. U groeit naar een cloud samenwerkingsmodel waarin u weet dat beide partijen het belang van continuïteit en flexibiliteit van de dienst vooraan hebben staan.

In korte tijd uw partner leren kennen

Partnerships oftewel samenwerkingsverbanden ontstaan wanneer partijen met elkaar verbinden om het gezamenlijk belang te bevorderen. Binnen de samenwerking heeft ieder (stakeholders) zijn eigen belangen, rollen en verantwoordelijkheden. Dus wil je elkaar goed (genoeg) leren kennen. Referenties zijn nodig om ervaringen van anderen te gebruiken om verhalen te verifiëren en optimaal voor te sorteren op de succesvolle uitkomst.

Dus maak het een “must” om uw partner-keuze professioneel grondig te benaderen. Zoek bewezen trackrecord, aantoonbare kennis, ervaringen en referenties en meer harde feiten die u nodig heeft om te partner professioneel in te kunnen schatten. Onderzoek bedrijfsachtergronden (ouderdom, grootte, financiële gezondheid), afhankelijkheden van derden, functionele aansluiting met uw behoeften, gebruikte technologieën en werkwijzen, geboden service, juridische voorwaarden, veiligheidsvoorzieningen etc. Bij partners die diensten leveren is het belang van continuïteitsborging groot.

Naast de harde feiten is de relatie een combinatie van gezond zakelijk en interpersoonlijk contact. Weet dat je elkaar te aller tijden kunt bereiken, vertellen wat er is en positief zoekt naar oplossingen. En dat is nodig wanneer je weet dat uit onderzoek gebleken is dat:

“85% van de gunning bestaat uit de attitude van de partner en 15% uit kennis en expertise”

Dit geeft aan dat beslissingen worden genomen op basis van het onderbuikgevoel of intuïtie. Wij vertrouwen op ons inschattingsvermogen en durven daarop te anticiperen. Dus de keuze wordt persoonlijk. Juist die persoonlijke factor is hetgeen waar een relatie op kan floreren of juist breken.

Door te blijven zoeken naar elkaars bedoelingen, eerlijkheid en rollen leer je elkaar steeds beter kennen. Krijg antwoorden op de vragen:

 • moet de partner alles kunnen of moet hij het kunnen organiseren?
 • begrijpt hij waar ik heen wil of doet hij zijn best om zijn product/dienst in te passen?
 • is hij ingericht / geëquipeerd om mijn vraag nu en in de toekomst naar mijn wensen uit te (blijven) voeren?
 • ben ik in staat een duurzame relatie aan te gaan of ligt mijn organisatie dit in de weg?

“een omgeving om van te genieten en nieuwe mogelijkheden te ontdekken”

Cloud Division benadert de markt vanuit loyaliteit, ervaring, kennis en het What You See Is What You Get principe. Door altijd weer te zoeken naar nieuwe mogelijkheden zijn onze opdrachtgevers is staat te blijven innoveren. Wij geloven niet in standaard methodieken en aanpak. Om onderscheidend te zijn is het nodig snel aan te kunnen passen. Wij maken dit mee bij onze opdrachtgevers en zij maken dit mee bij hun klanten.

Door toegang tot de ervaring en kennis in ons relatie-netwerk en de pragmatische cultuur daarbinnen kunnen wij doel- en oplossingsgericht meewerken aan veranderingen.

U kiest voor toegevoegde waarde, passie en ervaring en een korte krachtige weg naar uw oplossing. Vergeet dure en complexe processen en kies voor hanteerbaar succes.

Kiest u voor snel resultaat dan zijn wij beschikbaar voor korte termijn inzet?

 • Brainstorm
 • Workshop
 • Advies
 • Coaching
 • Training

Zoekt u langere termijn hulp bij het realiseren van uw veranderingen of tijdelijke vervanging van afwezige teamleden?

 • interim management (commercieel en klantgericht)
 • relaties bouwen vanuit eindgebruiker-organisaties (vendor en partnermanagement),
 • partner development
 • senior client management

Situaties / inzetbaar

 • strategie en planning – inspireren en challengen van business owners richting nieuwe mogelijkheden
 • groeistuipen – volgende fase of stap van de organisatie
 • go-to-market – positionering, marktontwikkelingen en alignement
 • crisis handling, problem solving – vastzittende situaties terug in beweging brengen
 • vertrouwen winnen, rust creëren en structureel bouwen in relaties
 • partner-development, channel-development

Aanpak

Voorafgaand aan het aangaan van de relatie

 • inventariseren van uw wensen, eisen en doelstellingen.
 • voorstel inclusief beknopte situatie-analyse en inzicht in de doorlooptijd en de kosten.

Selectie van cloud-dienst of leverancier

 • behoeften-inventarisatie op basis van business goals
 • selecteren van de meest geschikte kandidaat of kandidaten
 • beoordelen van kandidaat of kandidaten met onze methodiek
 • rapportage met advies, onderbouwing en aanbevelingen op basis waarvan u uw beslissing kunt baseren
 • hulp bij het opstellen van de samenwerkingsovereenkomst met de partij van uw keuze – onderhandeling, service levels etc.
 • begeleiding tijdens het overgangsproces

Leverancier toetsen

 • Methodische analyse van kandidaat of kandidaten
 • Rapportage met aanbevelingen

Advies (onafhankelijk)

 • Adviseur en “trusted advisor” – partner in het meedenken en bedenken van mogelijkheden en het realiseren daarvan

Partner Developer

Als gesprekspartner is de Partner Developer inspirator voor de ondernemer in het partnerkanaal. Hij onderzoekt samen met de ondernemer de mogelijkheden van ontwikkeling van de commerciële rek in het bedrijf vanuit de Customer Loyalty strategie. Om gezamenlijk tot nieuwe inzichten, keuzes en acties te komen deelt hij zijn visie, ervaring en kan hij het goede voorbeeld geven.

 • Commerciële groei (korte en lange termijn)
 • Actiepunten en uitvoering
 • Hands-on: in de organisatie, bij de klanten
 • Advies, regie, organisatie

Ervaring

Ruime, praktische ervaring in en met het business partner kanaal zoals telecom, ICT en cloud computing gericht op “digitale dienstverlening”.

 • Onderzoekt de behoefte en verwachting van eindgebruikers en potentiële afzetmarkt t.b.v. optimalisatie van positionering, go-to-market strategie, commerciële vaardigheden
 • Kent zijn vertrouwensrol en brengt ervaring, kennis en netwerk in om inzichten te creëren en mogelijkheden tot realisatie te brengen
 • Bekend met partnerbelangen, ervaren met en in staat om met leverancier-partner-afnemer relaties samen te werken
 • Gesprekspartner voor de gehele partnerorganisatie, haar relaties en afnemers
 • Helpt bij het vinden en inzetten van mensen en middelen t.b.v. planrealisatie

Waarom en waartoe

Uitbesteding door eindgebruiker-organisaties groeit waarmee ruimte moet ontstaan voor core business. Daartoe heeft de eindgebruiker partners nodig die meer doen dan het adviseren en leveren van technische oplossingen. Een goede partner begrijpt waarom zijn afnemer uitdagingen en innovatiebehoeften heeft en stelt het belang van die afnemer voorop in zijn dienstverlening.

Met klantloyaliteit komt toename van bedrijfswaarde van de partnerorganisatie, winstgevende omzet en een goede reputatie.

Mijn waarom is anderen te inspireren en bij te staan zodat zij kunnen innoveren en floreren.

Olaf Friedrichs

Olaf heeft een scherpe blik en gevoel voor zijn omgeving, hierdoor kom je sneller tot resultaat. Met een pragmatische insteek, maar voldoende aandacht voor zorgvuldigheid, is Olaf met zijn intelligentie zeer geschikt voor business development.

Gerard Jongerhuis

Management Consultant, ICT-Gids

I experienced Olaf as being a manager who is very involved in processes and commited to customers. He has great knowledge which always create good and practical solutions. He is direct and easy going and will tell you what’s possible and what’s impossible. Honesty and trust are very important to him. I would recommend him to any company looking for a good partner and capable person.

Rogier M. ten Kate, MBA

Professor, Amoris

De gesprekspartner is inspirator voor de ondernemer en business owner. Hij onderzoekt samen met de opdrachtgever de mogelijkheden van ontwikkeling van de commerciële rek in het bedrijf vanuit de Customer Loyalty strategie om gezamenlijk tot nieuwe inzichten, keuzes en acties te komen deelt hij zijn visie en ervaring.

Olaf Friedrichs – vader van 2, man van horeca-onderneemster, ondernemend met ervaring in ICT, cloud computing maar vooral gericht op het creëren van de ideale relatie. Bouwen van vertrouwen.

Olaf Friedrichs

Relaties, Cloud Division

Blogs & publicaties

Tussen verwachting en werkelijkheid

Kunst en kitsch is zo’n programma waar je nog wel eens verrast wordt. De spanning zit er lekker in en de programma-makers weten dat prima tot een ultiem hoogtepunt te brengen. Ook degene die de beoordeling en nieuws komt brengen speelt lekker in op de hoop. En...

Lees meer

klantgerichtheid – teamwork

Klantgerichtheid – teamwork Best logisch toch?! Klantgericht denken en doen is een keuze die diep van binnen gemaakt wordt door de directie in samenwerking met haar management en personeel. Er is draagvlak en investering nodig om echt goed te zijn en in staat te...

Lees meer

Snap jij waarom?

Simon Sinek says:”start with the why to understand the true belief of people that buy from you”. Toen ik bezig was met de ontwikkeling van het beoordelingsmodel van continuïteit van service providers ben ik steeds weer gewezen op de vraag of ik wel echt...

Lees meer

Attitude

Gunning Voor mij is gunning meer dan het krijgen van de opdracht. Gunning spreekt van positieve zin omdat de ander zijn best heeft gedaan en er vertrouwen in diegene ontstaan is. Noem het de beloning voor het bouwen aan het verhaal, de reputatie en de organisatie waar...

Lees meer

Choose empathy

Keiharde focus op klantbeleving Bent u hard gegroeid of merkt u om andere redenen minder gewend te zijn om u te richten op klantbeleving? Wat de reden ook mag zijn, u merkt dat het tijd wordt om de stap te zetten naar het beter begrijpen van uw klant /...

Lees meer

Windowdressers

Het moet toch gewoon werken?! Vaak genoeg heb ik me afgevraagd of ik nu degene moest zijn om iets te bedenken of dat er ook anderen zijn die mij voor gingen. Het uitvinden van het wiel zal een fantastisch moment -op zich- geweest zijn. Het zijn vooral de toepassingen...

Lees meer